Profiel > Voor wie

Profiel
Activiteiten
Tarieven
Portfolio
Contact
Home

SENSIQ streeft naar duidelijke informatie in een aantrekkelijk jasje. Daarom werken we graag voor organisaties die hun doelgroepen goed willen informeren en voorlichten. We richten ons daarbij primair op de publieke sector: overheden, semi-overheden en andere (semi-) publieke organisaties. Daarnaast zetten we ons graag in voor dienstverlenende bedrijven met een publieke of maatschappelijke functie, zoals energie- en waterbedrijven, reïntegratiebureaus, zorgverzekeraars en woningcorporaties.

SENSIQ Communicatie, duidelijk voor iedereen