Activiteiten > Communicatie op maat

Profiel
Activiteiten
Tarieven
Portfolio
Contact
Home

Uiteraard moet informatie of voorlichtingsmateriaal altijd begrijpelijk en duidelijk zijn, maar communicatie naar sommige doelgroepen vraagt om extra aandacht. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een beperkte woordenschat of geringe beheersing van de Nederlandse taal. Of omdat mentale of lichamelijke beperkingen het leesvermogen verminderen.

SENSIQ neemt deze speciale doelgroepen serieus en maakt voor hen begrijpelijke communicatiemiddelen op maat. Vanuit respect voor de cultuur en leefwereld van de ontvanger en rekening houdend met eventuele beperkingen.

Helder communiceren heeft overigens niet alleen voordelen voor de ontvanger, maar ook voor uw organisatie. Het vergroot de effectiviteit van uw dienstverlening en kan u veel tijd besparen.

SENSIQ Communicatie, duidelijk voor iedereen